• Vida Creek Harbour,Meeting Room A

  Meeting Room A

  灵活多变的会议场地,展现了泳池和码头的壮丽景色。

 • Vida Creek Harbour,Meeting Room B

  Meeting Room B

  会议设施功能多样、适应力强,便于促成创意实现。

 • Vida Creek Harbour,Meeting Room C

  Meeting Room C

  这里是有识之士碰撞思想、激发灵感的理想处所。

 • Vida Harbour Port,Meeting Room D

  Meeting Room D

  一个充满自然光线的私密空间。